Historia SITK RP o/Bydgoszcz

ODDZIAŁ STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP działa od maja 1946 roku. W
tym czasie brało w nim udział kilka pokoleń inżynierów i techników związanych zawodowo z komunikacja
i transportem. W okresie ponad 70 lat działalności członkowie Oddziału podejmowali i podejmują
inicjatywy związane z rozwojem gospodarczym regionu, poprzez wdrażanie rozwiązań techniczno –
ekonomicznych poprawiających warunki funkcjonowania komunikacji i transportu. Oddział integrował
środowisko inżynierskie poprzez organizację konferencji naukowo-techniczne we współpracy z uczelniami
wyższymi i średnimi szkołami branżowymi. Zainteresowaniem członków cieszyły się: szkolenia, wycieczki
techniczne, seminaria, konferencje i imprezy integracyjne, jak: rejsy, spotkania towarzyskie itp. Aktualnie
zrzesza ok. 200 członków zwyczajnych i kilku wspierających (najwięcej było w roku 1979 – 1257 osób).

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA LATA 2018-2022

W dniu 09 kwietnia 2022 roku (sobota) o godzinie 10.00 w Budynku NOT przy ul. Krzysztofa Gotowskiego 6 odbyło się Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze za kadencję 2018-2022.

Poniżej w załączniku prezentujemy przyjęte przez Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze sprawozdanie z działalności Oddziału Sitk RP w Bydgoszczy w latach 2018-2022.

KAMPANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZA 2022

WYBORY SITK 2022

Zgodnie z Uchwałą nr 29/2018-2022 Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP z dnia 12 października 2021 r. w sprawie wyboru delegatów i zasad odpłatności uczestników XXXIII Zwyczajnego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP oraz Uchwałą Zarządu Oddziału SITK RP w Bydgoszczy z dnia 22.11.2021 roku w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo – wyborczej w Kołach i Klubach oraz walnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego Delegatów Kół i Klubów Oddziału SITK RP w Bydgoszczy, informuję iż

Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze odbędzie się 09 kwietnia 2022 roku (sobota)
o godzinie 10.00 w Budynku NOT przy ul. Krzysztofa Gotowskiego 6
.

Delegatów zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem obrad oraz programem spotkania (pliki poniżej).