PREZENTACJA Oddziału

W poniższej prezentacji uwzględniono aktywność członków oddziału w 2023 roku.