Zarząd Oddziału

Zarząd Oddziału
 • Karol Pytel – Prezes Oddziału
  (tel. 601 646 672, e-mail: karolpytel05(at)wp.pl)
 • Edward Ossowski – Honorowy Prezes Oddziału
  (tel. 609 011 643, e-mail: edward.ossowski(at)gmail.com)
 • Tomasz Talarczyk – I Z-ca Prezesa Oddziału
  (tel. 600 084 981, e-mail: t.talarczyk(at)wp.pl)
 • Marcin Karwasz – II Z-ca Prezesa Oddziału
  (tel. 694 653 368, e-mail: marcin.karwasz(at)pbs.edu.pl)
 • Ewa Drążkiewicz – Sekretarz Oddziału
  (tel. 505 154 686, e-mail: ewa-drazkiewicz(at)wp.pl)
 • Irena Lewandowska – Skarbnik Oddziału
  (tel. 505 448 413, e-mail: irenaromanlewandowscy(at)gmail.com
 • Leszek Chłopek – Członek Zarządu Oddziału
  (tel. 606 331 377, e-mail: leszekchlopek(at)wp.pl)
 • Piotr Maciąg – Członek Zarządu Oddziału
  (tel. 608 199 120, e-mail: piotr.maciag@eko-partner.com.pl)
 • Czesław Szczesik – Członek Zarządu Oddziału
  (tel. 698 629 739, e-mail: czeslaw.I.szczesik(at)wp.pl)
 • Grzegorz Nadolny – Członek Zarządu Oddziału
  (tel. 782 978 522, e-mail: nadolnygrzegorz(at)wp.pl
 • Arkadiusz Mazany – Członek Zarządu Oddziału
  (tel. 601 070 451, e-mail: arkadiusz_mazany@wp.pl)