VIII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żegludze i Drogach Wodnych

VIII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żegludze i Drogach Wodnych odbyła się 1 marca 2024r. na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, na którym prowadzony jest unikalny kierunek studiów inżynierskich – Rewitalizacja Dróg Wodnych, kształcący specjalistów w zakresie zarządzania zasobami wodnymi oraz rozwijającego się sektora transportu wodnego.

Celem Olimpiady jest popularyzowanie wiedzy o drogach wodnych i morzu, transporcie wodnym, żegludze, żeglarstwie, polskich i europejskich rzekach, kanałach, ich znaczeniu gospodarczym i rozwojowym, walorach turystycznych wód powierzchniowych, a także aspektach ekologicznych i prozdrowotnych turystyki wodnej.

Konkurs skierowany był do uczniów szkół ponadpodstawowych, których profil nauczania związany jest z żeglugą morską i śródlądową, hydrotechniką oraz szeroko rozumianą gospodarką wodną. Zmagania podzielone były na trzy etapy. Najpierw, w eliminacjach szkolnych, wyłonione zostały osoby, które następnie wzięły udział eliminacjach centralnych i finale, prowadzonych na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Do pierwszego etapu zgłosiło się 13 szkół z całej Polski. 1 marca na UKW w Bydgoszczy spotkali się uczniowie m.in. z Wrocławia, Szczecina, Gdańska, Kołobrzegu, Ostródy, Darłowa, a także ze szkół z naszego regionu: Nakła nad Notecią, Koronowa i Bydgoszczy.

Zmagania uczestników oceniało jury, składające się z przedstawicieli: Ministerstwa Infrastruktury, PGW Wody Polskie, SITK RP oddział Bydgoszcz oraz WNG UKW.

SITK RP Oddział w Bydgoszczy zgłosił do Ministerstwa Infrastruktury swój udział, jako Partnera Branżowego-Obowiązkowego w dziedzinie żeglugi śródlądowej i rybactwa śródlądowego oraz portów i terminali morskich przy Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle n/Notecią. Oddział udzieli wsparcia merytorycznego w zakresie organizacji spotkań i konferencji branżowych, uczestnictwa i wsparcia wszystkich działań realizowanych w ramach Branżowego Centrum Umiejętności przy Ministerstwie Infrastruktury.

Zarząd Oddziału SITK RP w Bydgoszczy podjął Uchwałę o objęciu swoim patronatem VIII Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy o Żegludze i Drogach Wodnych i ufundował jedną z nagród rzeczowych. Zarząd Oddziału SITK RP w Bydgoszczy reprezentował Honorowy Prezes Oddziału kolega Edward Ossowski oraz członkowie uczelnianego koła SITK RP.