Kontakt

Biuro oddziału

Biuro Oddziału mieści się w Domu Technika NOT, przy ul. K. Gotowskiego 6 w Bydgoszczy, pok. 7 (na parterze)

Ewa Drążkiewicz – Sekretarz Oddziału
tel. 505 154 686,
e-mail: bydgoszcz@sitkrp.org.pl
Czynne: we środy – od 9.00 do 13.00

Karol Pytel – Prezes Oddziału
tel. 601 646 672

KOLEŻANKI I KOLEDZY!
W trosce o bezstresową i sprawną obsługę kół i klubów, a także członków indywidualnych oraz klientów stowarzyszenia podajemy poniżej ramowy tygodniowy harmonogram dyżurów w Biurze Oddziału. Informujemy, że w związku z jednoosobową obsadą Biura i ze względów praktycznych prosimy o wcześniejsze awizowanie wizyt, gdyż mogą zaistnieć przypadki nieobecności osoby dyżurującej z powodu załatwiania spraw w urzędach, na poczcie itp. wyjątkowo nastąpić może także zmiana dnia dyżuru. Jednocześnie informujemy, że w uzasadnionych przypadkach (po wcześniejszym uzgodnieniu) istnieje możliwość załatwiania spraw poza godzinami podanymi poniżej, a także w inne dni.

Adres oddziału

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP
ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY

85-030 Bydgoszcz,
ul. K.(Krzysztofa) Gotowskiego 6,
e-mail: bydgoszcz@sitkrp.org.pl
strona internetowa: www.bydgoszcz.sitkrp.org.pl

Dane Oddziału w Bydgoszczy do dokumentacji:
NIP        554 03 16 459
KRS        0000051710
REGON  090333220
konto bankowe: PeKaO S.A. II ODDZIAŁ w BYDGOSZCZY
Nr 85 1240 3493 1111 0000  4279 1982

Administrator strony WWW

Uwagi i sugestie dotyczące działania niniejszej strony kierować na adres:
admin@sitk.bydgoszcz.pl