Informacje o  działalności kół kolejowych SITK RP Oddział w Bydgoszczy.

Dnia 18 grudnia 1946 roku utworzono w Bydgoszczy „Pomorską Organizację Techniczną” jako Oddział Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie i już w kwietniu 1948 powołano Sekcję Kolejową, która zrzeszała pracowników wszystkich specjalności kolejowych takich, jak energetyka, drogowcy, ZNTK, łączność. W wyniku transformacji ustrojowej w latach 1989-2000 Oddział Bydgoski SITK w 1991r. podjął uchwałę dotyczącą usamodzielnienia się i został wpisany do Rejestru Stowarzyszeń. Od 2001r. w branży kolejowej usamodzielniły się i powstały następujące koła:

 • Międzyzakładowe Koło SITK przy Węźle PKP Bydgoszcz;
 • Koło Zakładowe SITK przy ZNTK SA w Bydgoszczy,
 • Koło Zakładowe SITK przy Kolejowych Zakładach Łączności.
 • Koło Zakładowe Tabor i Przewozy Kolejowe

Po reorganizacjach pozostały tylko dwa koła:

Międzyzakładowe Koło SITK RP „PESA” w Bydgoszczy

Koło to powstało w 2001r. przy zakładzie Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A., który powstał na bazie zlikwidowanego dawnego zakładu ZNTK. Zakłady PESA obecnie  oprócz szynowych pojazdów kolejowych od 2005 r. produkują również tramwaje. Koło liczy obecnie 14 członków.

Aktywność Międzyzakładowego koła Nr 3 Przy PESA BYDGOSZCZ:

 • Koło prowadzi działalność statutową ograniczoną do organizowania zebrań członków koła z różnych okazji (przynajmniej raz w miesiącu) raczej w formie spotkań towarzyskich z okazji różnych rocznic.
 • Koło nie prowadzi aktywnej promocji kolei, uczestnictwo raczej  indywidualnie poszczególnych jej członków w wystawach związanych z koleją.
 • Co do aktywności to członkowie Koław okresie 01/2022 do 06/2023 z racji  zajmowanych stanowisk i pracy zawodowej uczestniczyli regularnie w targach związanych z kolejnictwem tj. targ Kolejnictwa w Berlinie i w Gdańsku.
 • Uczestniczyli również regularnie w targach branżowych  w Kielcach.
 • Koło nie prowadzi zajęć dydaktycznych w szkołach.

Międzyzakładowe Koło SITK RP PKP „Infrastruktura Kolejowa RP” w Bydgoszczy

Koło obecną nazwę przyjęło w 2006 r. Powstało na bazie poprzedniego Międzyzakładowego Koła SITK przy Węźle PKP Bydgoszcz oraz przejęło niektórych członków zlikwidowanego Koła  Zakładowego SITK przy Kolejowych Zakładach Łączności oraz Koła Zakładowego Tabor i Przewozy Kolejowe.  Koło liczy obecnie 33 członków.

W okresie od 01/2022 – 06/2023 zorganizowało lub współorganizowało następujące spotkania i wycieczki:

 • IV / 2022 – wyjazd techniczny na przebudowywaną linię kolejową nr 207 odcinek Toruń Wschodni – Chełmża, gdzie zapoznano się z pracą nowoczesnego sprzętu do zmechanizowanych robót torowych
 • V / 2022 – wyjazd techniczny na budowę drogi ekspresowej S-5 i jej powiązania z linią kolejową
 • IX / 2022 – wycieczka ze zwiedzaniem Exploseum, tj. placówka muzealna  prezentująca architekturę przemysłową III Rzeszy na obszarze DAG Fabrik Bromberg, wraz z podziemną trasą turystyczną oraz nieczynną linią kolejową zakładową.
 • IX / 2022 – Trako Berlin
 • IX / 2023 – Planowany jest wspólny udział w Targach TRAKO 2023 w Gdańsku

Członkowie koła są wysokiej klasy specjalistami w dziedzinie infrastruktury, diagnostyki, logistyki, prowadzeni ruchu kolejowego i bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Dlatego są zapraszani do wykładów, odczytów i prelekcji w szkołach branżowych i na uczelniach wyższych. W okresie od 01/2022 do 06/2023 uczestniczyli w:

 • Kol. M. Poćwiardowski – wykłady z zakresu logistyki i kolejnictwa w Bydgoskiej Szkole Wyższej, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu i Bydgoszczy; udział w konferencji dot. staży pracowników kolejowych w Wyższej Szkole Logistyki we Wrocławiu
 • 3 członków brało aktywny udział w VI Konferencji Naukowo-Technicznej w Kielcach, nt. Innowacyjne technologie w budowie, utrzymaniu, eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności w kolejnictwie polskim.
 • Kol. R. Kamiński aktywnie uczestniczy w realizacji „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”, bierze udział na etapie uzgadniania projektów i nadzorze przy ich realizacji.
 • Kol. K. Kother bierze udział w cyklicznych Seminariach Kujawsko-Pomorskich „Millenium Gazeta Budowlana” z zakresu budownictwa drogowego i nfrastruktury kolejowej.
 • Kol. T. Kaźmierczak aktywnie uczestniczył w targach „INNOTRANS wrzesień 2022”, ponadto w XXI Konferencji Naukowo – Technicznej w Zakopanem w XI.2022 nt. Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym.
 • Kol. W. Kiełczyński jest pomysłodawcą i organizatorem warsztatów dla instruktorów ośrodków szkolenia kierowców w całym kraju w ramach kampanii „Bezpieczny Przejazd – szlaban na ryzyko”. W ramach powyższej akcji symuluje i potem filmuje różne niebezpieczne sytuacje na przejazdach kolejowych pt. „Przeżyj to sam”.