Wizyta w zakładzie ProNatura w Bydgoszczy

Zwiedzanie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych „Pro Natura” w Bydgoszczy, 30 listopad 2023 roku

Do spalania odpadów komunalnych w temp. 850 0C wykorzystuje tzw. metodę rusztową – wraz z przemieszczaniem się materiału rośnie temperatura, najpierw dochodzi do odparowania wody, potem odgazowanie, a na końcu spalenie odpadów.

180 tys. ton odpadów rocznie zakład przekształca w energię odnawialną – energia pary wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, która zapewnia ciepłą wodę, ogrzewanie i prąd elektryczny dla kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców Bydgoszczy.

Spaliny są filtrowane do tego stopnia, że powietrze unoszące się z komina (o wysokości 40 m) jest czystsze niż to w centrum dużych miast.

W wyniku spalania odpadów powstaje żużel, który składa się głównie z substancji niepalnych. Schłodzony żużel jest poddawany waloryzacji i następuje odzysk metali, podział ich na frakcje i sezonowanie. Potem jest zbywany jako produkt dla celów przemysłowych, m. in. do podbudowy dróg.

Krótka prelekcja w świetlicy zakładowej.