Koło Filatelistów

W 2022 r. z przykrością rozwiązane zostało Koło Filatelistów, które powstało w 2000 roku, jako jedyne w SITK RP. Członkowie byli pasjonatami znaczków i kopert jubileuszowych. Sami również wydawali okolicznościowe znaczki i koperty. Współpracowali z Pocztą Polską i Polskim Związkiem Filatelistów w kreowaniu walorów upamiętniających historię i teraźniejszość transportu szynowego. Promocja transportu szynowego poprzez opracowywanie specjalistycznych pozycji zawartych w postaci katalogów oraz monografii. Koło liczyło ostatnio 5 członków (Krystian Żurawski, Zbigniew Drost, Krystyna Mróz, Janusz Koput, Józef Syska). Ze względu na podeszły wiek i śmieć prezesa kol. Krystiana Żurawskiego (2021r.) koło przestało funkcjonować. Kilka przykładowych kartek pocztowych okolicznościowych wydanych przy współpracy koła.

Kartka pocztowa z okazji uruchomienia połączenia tramwajowego do Fordonu wraz z węzłem przesiadkowym Bydgoszcz Wschód (16.01.2016r.).

Kartka pocztowa z okazji 40-lecia Bydgoskiego Domu Technika NOT i Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Kół i Klubów (01.03.2014r.).

Pamiątkowa kartka pocztowa z okazji ponownego uruchomienia połączenia tramwajowego z dworcem kolejowym Bydgoszcz Główna (22.11.2012r.).

Koło również wydawało roczne przeglądy wydanych znaczków i kartek pocztowych.