Koło Uczelniane SITK RP przy Politechnice Bydgoskiej

Nr 6 Koło Uczelniane PBŚ w Bydgoszczy
Struktura
  • Marcin Karwasz – Prezes
  • Paulina Olenkowicz-Trempała – Sekretarz / Skarbnik
Opis

Koło Uczelniane SITK RP przy PBŚ w Bydgoszczy istnieje już ponad 43 lata.  Zrzesza głównie pracowników PBŚ w Bydgoszczy. Czasami dołączają studenci/absolwenci kierunku „Budownictwo” i specjalności „Drogi, ulice i lotniska” oraz kierunku „TRANSPORT” specjalności: Inżynieria ruchu drogowego”.