Oddziałowy Klub Seniora SITK RP w Bydgoszczy

Nr 8 Klub Seniorów w Bydgoszczy
Struktura
  • Roman Lewandowski – Prezes
  • Irena Lewandowska – Sekretarz
  • Feliks Michalski  Skarbnik
Opis

Oddziałowy Klub Seniora powołany został w 1984 roku.  Zrzesza członków emerytów branż: drogowej, kolejowej, komunikacji miejskiej, żeglugi śródlądowej, samochodowej, filatelistyki oraz dwóch członków wspierających.