SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA LATA 2018-2022

W dniu 09 kwietnia 2022 roku (sobota) o godzinie 10.00 w Budynku NOT przy ul. Krzysztofa Gotowskiego 6 odbyło się Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze za kadencję 2018-2022.

Poniżej w załączniku prezentujemy przyjęte przez Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze sprawozdanie z działalności Oddziału Sitk RP w Bydgoszczy w latach 2018-2022.