Członkowie w strukturach

Wykaz członków Oddziału SITK RP pracujących w Sekcjach władz krajowych SITK RP.
Krajowa Sekcja Komunikacji Miejskiej
dr inż. Jacek Chmielewski, dr inż. Damian Iwanowicz
Krajowa Sekcja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
dr inż. Grzegorz Bebyn, inż. Leszek Chłopek
Krajowa Sekcja Samochodowa
inż. Leszek Chłopek
Krajowa Sekcja Żeglugi Śródlądowej
inż. Edward Ossowski, mgr inż. Grzegorz Nadolny
Krajowa Sekcja Przestrzennych Zagadnień Komunikacyjnych
dr inż. Marcin Karwasz, mgr inż. Paulina Olenkowicz-Trempała

Informacja ta przyda się z pewnością członkom Oddziału do sygnalizowania spraw, które są ważne, pilne i mogłyby być przedmiotem pracy ww. struktur na szczeblu krajowym.