Członkowie w strukturach

Wykaz członków Oddziału SITK RP pracujących w Sekcjach władz krajowych SITK RP.
Krajowa Sekcja Drogowa
mgr inż. Roman Stanisławski, inż. Czesław Szczesik


Krajowa Sekcja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
dr inż. Grzegorz Bebyn, inż. Leszek Chłopek, dr inż. Damian Iwanowicz, dr inż. Radosław Klusek


Krajowa Sekcja Kolejowa
inż. Krzysztof Marciniak , inż. Jarosław Hernik, inż. Mariusz Lasota

Krajowy Komitet Kolei Dużych Prędkości

mgr inż. Remigiusz Kamiński

Krajowa Sekcja Żeglugi Śródlądowej
inż. Edward Ossowski, mgr inż. Grzegorz Nadolny, dr inż. Marta Schoeneich


Krajowa Sekcja Przestrzennych Zagadnień Komunikacyjnych
dr inż. Marcin Karwasz, dr inż. Paulina Olenkowicz-Trempała

Krajowy Komitet Nauki

dr hab. inż. Jan Kempa

Krajowa Komisja Wyróżnień

mgr inż. Ewa Drążkiewicz

Krajowa Komisja Rzeczoznawstwa

inż. Leszek Chłopek

Krajowy Klub Seniora

inż. Roman Lewandowski

Krajowy Klub Miłośników Historii i Zabytków Transportu

mgr inż. Cezary Mączka, inż. Roman Lewandowski, Irena Lewandowska, mgr inż Ewa Drążkiewicz

Informacja ta przyda się z pewnością członkom Oddziału do sygnalizowania spraw, które są ważne, pilne i mogłyby być przedmiotem pracy w/w strukturach na szczeblu krajowym.