Zespół Rzeczoznawstwa i Usług Technicznych

Ewa Drążkiewicz – Sekretarz Oddziału