Rzeczoznawcy i Audytorzy BRD

Działalność rzeczoznawcza i gospodarcza Oddziału prowadzona jest przez Zespół Rzeczoznawstwa i Usług Technicznych. Stanowi podstawowe źródło finansowe utrzymania naszego Oddziału. Obejmuje realizację zleceń od osób fizycznych i prawnych w zakresie:

  • prace projektowe w zakresie modernizacji oraz przebudowy infrastruktury kolejowej i drogowej
  • opracowanie ocen techniczno-ekonomicznych i wycen wartości w branży transportowej,
  • opracowanie kosztorysów napraw powypadkowych pojazdów samochodowych.