Informacja z biura oddziału

Informacje
Jak informuje Biuro Oddziału, z przyczyn niezawinionych przez Oddział, przez kilka ostatnich tygodnie była dostępna oddziałowa strona internetowa i nie działała skrzynka poczty elektronicznej (e-mail). Za powstałą sytuację Wszystkich Zainteresowanych serdecznie przepraszamy.

Inżynierowie i technicy w 100-leciu Bydgoszczy
Uprzejmie  zawiadamiamy, że w najbliższym czasie, nakładem BDT NOT w Bydgoszczy, z okazji trwających obchodów 100-lecia powrotu Bydgoszczy do Polski, ukaże się drukiem monografia nt.  „Inżynierowie i technicy w 100-leciu Bydgoszczy”. Zawiera ona, oprócz stron poświęconych historii ruchu stowarzyszeniowego w Bydgoszczy, opracowanie zawiera również około 30 stron poświęconych działalności naszego  Oddziału. Na treść tych stron składają się m.in. biografie inżynierów i techników zasłużonych dla  rozwoju Bydgoszczy. Taka informacja poszerzona o dodatkowe szczegóły dotarła do wszystkich struktur Oddziału i tam można uzyskać wyczerpujące informacje na ww. temat.
Jednocześnie informujemy, że w najbliższym czasie pojawią się aktualne informacje o bieżących pracach Oddziału.