Uchwały Zarządu Stowarzyszenia

  • Uchwała nr 01/2022 sprawie wyróżnień i odznaczeń wręczane podczas Walnego Zjazdu Delegatów

  • Uchwała nr 05/2022 do protokołu nr 06/2022 z posiedzenia Zarządu Oddziału SITK RP w Bydgoszczy dotycząca przyjęcia w 2022 r. nowych, zwyczajnych członków Oddziału SITKRP w Bydgoszczy.

  • Uchwała nr 06/2022 do protokołu nr 06/2022 z posiedzenia Zarządu Oddziału SITK RP w Bydgoszczy dotycząca opłacania składek członkowskich.