Koło SITK RP „Birkefeldsand/ Żegluga Bydgoska” w Bydgoszczy

Nr 5 Żegluga Bydgoska
Struktura
  • Zenon Białas – Prezes
  • Ryszard Czarnecki – Sekretarz / Skarbnik
Opis

Koło SITK RP „Żegluga Bydgoska” ma już 40-letnią tradycję. Koło prowadzi działalność związaną z różnymi aspektami żeglugi śródlądowej, takimi jak: stan dróg wodnych i dostosowanie ich do potrzeb transportu wodnego, modernizacja taboru pływającego, rozwój portów rzecznych itp.