Klub Techniki SITK RP w Bydgoszczy

Nr 7 Klub Techniki
Struktura
  • Leszek Chłopek – Prezes
  • Wiesław Tomaszewski – Sekretarz
Opis

Do działań Klubu należy: organiozowanie wyjazdów, kursów, pogadanek i prelekcji. Do Klubu należą osoby zawodowo związane z motoryzacją, pracując m.in. w: serwisach naprawczych branży motoryzacyjnej, salonach samochodowych i firmach ubezpieczeniowych.