Członkowie w strukturach

W przygotowaniu jest wykaz członków Oddziału SITK RP pracujących w Sekcjach władz krajowych SITK RP. Informacja ta przyda się z pewnością członkom Oddziału do sygnalizowania spraw, które są ważne pilne i mogłyby być przedmiotem pracy ww. struktur na szczeblu krajowym.