KAMPANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZA 2022

Zgodnie z Uchwałą nr 29/2018-2022 Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP z dnia 12 października 2021 r. w sprawie wyboru delegatów i zasad odpłatności uczestników XXXIII Zwyczajnego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP oraz Uchwałą Zarządu Oddziału SITK RP w Bydgoszczy z dnia 22.11.2021 roku w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo – wyborczej w Kołach i Klubach oraz walnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego Delegatów Kół i Klubów Oddziału SITK RP w Bydgoszczy, informuję iż

Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze odbędzie się 09 kwietnia 2022 roku (sobota)
o godzinie 10.00 w Budynku NOT przy ul. Krzysztofa Gotowskiego 6
.

Delegatów zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem obrad oraz programem spotkania (pliki poniżej).