III Kujawsko Pomorskie Sympozjum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

 i Ratownictwa Medycznego 11-12 październik 2023

SITK RP Oddział w Bydgoszczy powyższe wydarzenie objął swoim patronatem. W zorganizowaniu sympozjum brali czynny udział członkowie SITK RP Koła nr 6 przy Politechnice Bydgoskiej.

Referaty przygotowali i wygłosili:

  1. Kolega dr inż. D. Iwanowicz – “BRD w liczbach – statystyka może nie być nudna” oraz ”Odważne interpretacje nowych definicji Przepisów Ruchu Drogowego zakłopotanego kierowcy”.
  2. Kolega dr inż. R. Klusek –„ Analiza miejsc niebezpiecznych niechronionych użytkowników infrastruktury drogowej w Bydgoszczy”.
  3. Kolega Dr inż. Marcin Karwasz – „Kompleksowe analizy czarnych punktów w miastach”.

Symulator dachowania.

Odbyły się również pokazy:

  1. Udzielania pierwszej pomocy medycznej.
  2. Można było przeżyć w symulatorze dachowanie samochodu osobowego lub ciężarowego.
  3. Straż pożarna pokazała sposób gaszenia pożaru samochodu elektrycznego.
  4. WOT i Policja prowadziły akcję agitacyjną nowych kandydatów.