Historia SITK RP o/Bydgoszcz

ODDZIAŁ STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP działa od maja 1946 roku. W
tym czasie brało w nim udział kilka pokoleń inżynierów i techników związanych zawodowo z komunikacja
i transportem. W okresie ponad 70 lat działalności członkowie Oddziału podejmowali i podejmują
inicjatywy związane z rozwojem gospodarczym regionu, poprzez wdrażanie rozwiązań techniczno –
ekonomicznych poprawiających warunki funkcjonowania komunikacji i transportu. Oddział integrował
środowisko inżynierskie poprzez organizację konferencji naukowo-techniczne we współpracy z uczelniami
wyższymi i średnimi szkołami branżowymi. Zainteresowaniem członków cieszyły się: szkolenia, wycieczki
techniczne, seminaria, konferencje i imprezy integracyjne, jak: rejsy, spotkania towarzyskie itp. Aktualnie
zrzesza ok. 200 członków zwyczajnych i kilku wspierających (najwięcej było w roku 1979 – 1257 osób).