Aktualności

VIII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żegludze i Drogach Wodnych

VIII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żegludze i Drogach Wodnych odbyła się 1 marca 2024r. na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, na którym prowadzony jest unikalny kierunek studiów […]

CZYTAJ DALEJ

Uroczyste Zebranie Członków Oddziału SITK RP w Bydgoszczy.

Prezes Oddziału kol. Karol Pytel złożył obszerne sprawozdanie z pracy Zarządu Oddziału SITK RP w latach 2022 – 2023. Posiłkując się materiałem zdjęciowym przybliżył sylwetki pięciu osób zmarłych w 2023r.oraz […]

CZYTAJ DALEJ

Koło Filatelistów

W 2022 r. z przykrością rozwiązane zostało Koło Filatelistów, które powstało w 2000 roku, jako jedyne w SITK RP. Członkowie byli pasjonatami znaczków i kopert jubileuszowych. Sami również wydawali okolicznościowe […]

CZYTAJ DALEJ

Informacje o  działalności kół kolejowych SITK RP Oddział w Bydgoszczy.

Dnia 18 grudnia 1946 roku utworzono w Bydgoszczy „Pomorską Organizację Techniczną” jako Oddział Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie i już w kwietniu 1948 powołano Sekcję Kolejową, która zrzeszała pracowników wszystkich […]

CZYTAJ DALEJ

Wizyta w zakładzie ProNatura w Bydgoszczy

Zwiedzanie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych „Pro Natura” w Bydgoszczy, 30 listopad 2023 roku Do spalania odpadów komunalnych w temp. 850 0C wykorzystuje tzw. metodę rusztową – wraz z przemieszczaniem […]

CZYTAJ DALEJ

PREZENTACJA Oddziału

W poniższej prezentacji uwzględniono aktywność członków oddziału w 2023 roku.

CZYTAJ DALEJ
1 2 3