2020-02-06-Informacje z Biura Oddziału - SITK RP_Bydgoszcz

Przejdź do treści

Menu główne:

2020-02-06-Informacje z Biura Oddziału

Z ostatniej chwili
Informacje
Jak informuje Biuro Oddziału, z przyczyn niezawinionych przez Oddział, przez kilka ostatnich tygodni
nie była dostępna oddziałowa strona internetowa i nie działała skrzynka poczty elektronicznej (e-mail).
Za powstałą sytuację Wszystkich Zainteresowanych serdecznie przepraszamy.


Inżynierowie i technicy w 100-leciu Bydgoszczy
Uprzejmie  zawiadamiamy, że w najbliższym czasie, nakładem BDT NOT w Bydgoszczy, z okazji trwających obchodów 100-lecia powrotu Byydgoszczy do Polski,
ukaże się drukiem monografia nt.  "Inżynierowie i technicy w 100-leciu Bydgoszczy".
Zawiera ona, oprócz stron poświęconych historii ruchu stowarzyszeniowego w Bydgoszczy,
opracowanie zawiera również około 30 stron poświęconych dziaałalności naszego  Oddziału.
Na treść tych stron składają się m.in. biografie inżynierów i techników zasłużonych dla  rozwoju Bydgoszczy.
Taka informacja poszerzona o dodatkowe szczegóły dotarła do wszystkich struktur Oddziału
i tam można uzyskać wyczerpujące informacje na ww. temat.

Jednocześnie informujemy,
że w najbliższym czasie pojawią się aktualne informacje o bieżących pracach Oddziału.

Admin
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego