2018-04-24-inż. Marian Lipkowski nie żyje - SITK RP_Bydgoszcz

Przejdź do treści

Menu główne:

2018-04-24-inż. Marian Lipkowski nie żyje

Aktualności > Wiadomości bieżące
 

INŻ. MARIAN LIPKOWSKI
 
 
Z żalem zawiadamiamy, że dnia 27 marca 2018 roku zmarł, przeżywszy 78 lat,  śp. inż. Marian Lipkowski długoletni członek Stowarzyszenia inżynierów i Techników Komunikacji RP (SITK RP) Oddziału w Bydgoszczy.
Był członkiem SITK RP od 1976 i jednocześnie założycielem ówczesnego Koła Zakładowego Węzła PKP w Bydgoszczy.
W okresie członkostwa w SITK RP był czynny na wielu polach aktywności Stowarzyszenia i pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji. Przez dwie kadencje (XXVIII i XXIX) pełnił funkcję prezesa oraz w innych kadencjach funkcję pierwszego zastępcy Prezesa Oddziału w Bydgoszczy.
Miał patent Rzeczoznawcy SITK RP w kilku specjalnościach w zakresie szeroko rozumianej elektroenergetyki kolejowej.
Niestrudzenie, choć ubywało mu zdrowia, do ostatnich chwil swego życia, poświęcał swój czas emerytalnego odpoczynku pracy społecznej w Stowarzyszeniu.
W uznaniu zasług za pracę społeczną nadano Mu godność Honorowego Członka SITK RP, Honorowego Prezesa Oddziału w Bydgoszczy oraz Seniora i Zasłużonego Seniora SITK RP.
Za pracę w Stowarzyszeniu wyróżniano go licznymi odznakami honorowymi: Srebrną (1981), Złotą (1985) i Złotą z Diamentem (2001) Odznaką Honorową SITK RP; Srebrną (1990), Złotą (1995) i Diamentową Odznaką Honorową NOT (2011), Medalem za Zasługi dla NOT w Bydgoszczy i Medalem Prezydenta Miasta Bydgoszczy.
Biorąc udział w dorocznej Mszy św. za zmarłych członków naszego Oddziału, wielokrotnie czytał przy tej okazji, wydłużającą się z roku na rok, listę z imionami i nazwiskami swoich zmarłych Kolegów. Dziś dopisaliśmy na tej liście Jego imię i nazwisko z numerem 100 (słownie: sto).
Ze smutkiem zawiadamiają i żegnają Ciebie – Kolego Marianie - Koleżanki i Koledzy SITK RP Oddziału w Bydgoszczy.
Cześć Twojej pamięci!

tekst i fot. Archiwum SITK RP Oddział w Bydgoszczy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ostatnie pożegnanie
Uroczystości żałobne odbyły się we wtorek,
3 kwietnia 2018 r. o 12.00 w kościele parafialnym pw. Zmartwychwstania Pańskiego, gdzie odprawiono Mszę Św. i inne modlitwy
w intencji zmarłego.
Ciało zmarłego inż. Mariana Lipkowskiego złożono na Cmentarzu Parafialnym Parafii pw. Św. Wincentego a' Paulo w Bydgoszczy (na Bielawkach).
Ceremoniom pogrzebowym przewodniczył
ks. dr Tomasz Kalociński, proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego
w Bydgoszczy.
W ostatnim pożegnaniu zmarłego wzięło udział kilkaset osób: rodzina, znajomi, koleżanki
i koledzy, przedstawiciele zakładów pracy, stowarzyszeń i organizacji, do których należał
i w których działał.
tekst i fot. MP, SITK RP Oddział w Bydgoszczy
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego