2017-03-11-IX Konferencja OPBP - SITK RP_Bydgoszcz

Przejdź do treści

Menu główne:

2017-03-11-IX Konferencja OPBP

Aktualności > Wiadomości bieżące
IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna
Organizacja Przedsięwzięć Budownictwa Drogowego, Bydgoszcz 12.05.2017 r.
  • Jedną  wspólną  cechą  całej  nowej perspektywy  finansowej  są   inteligentne  specjalizacje  i to właśnie zagadnienie będzie  towarzyszyło wszystkim zainteresowanym nowymi funduszami proponowanymi  przez Unie Europejską. Z pięciu klas zaproponowanych specjalizacji   ściśle  związane  z  budownictwem drogowym są trzy. zrównoważona  energetyka, surowce naturalne  i gospodarka  odpadami  oraz   inteligentne technologie  kreacyjne.  Ta  problematyka  ma  być  podstawą  wymiany  doświadczeń  uczonych i przedsiębiorców  związanych   z  budownictwem drogowym  na  tej  konferencji.  Przykładem  zrównoważonej  energetyki  mogą  być  systemy transportowe  przyjazne   środowisku  czy  budownictwo inteligentne  i energooszczędne.  
  • W   grupie  zagadnień dotyczących  środowiska  wymienić  można wykorzystanie  materiałowe i energetyczne odpadów np. logistyka  zwrotna,  a  do  zagadnień  związanych z technologiami kreacyjnymi można zaliczyć  automatykę i robotykę  procesów  technologicznych.  Z wymienionymi zagadnieniami  wiąże  się  również problematyka  badań  naukowych   zaproponowanych na poprzednich  konferencjach.  Są  to  m.  in.  Obszary  Badawcze    zaproponowanych  w  roku  2013  przez pracowników   Politechniki  Warszawskiej  oraz  badania dotyczące  procesów logistycznych przy  budowie  i rekonstrukcji  nawierzchni  prowadzone   w  Akademii Górniczo-Hutniczej  w  Krakowie.  Z  bezpieczeństwem  związana będzie  problematyka  inżynierii  ruchu  oraz budowa  i utrzymanie  nawierzchni  redukujących  hałas. Te  zagadnienia  będą   głównym  celem strategicznym konferencji.  Ponadto  oczekuje  się,   że  będzie  to wymiana  poglądów  i  upowszechnianie wiedzy  w  tym  zakresie.  
  • Do  dyskusji  zaproszeni  będą  również przedstawiciele   firm  i  zagranicznych  w  tym holenderskich oraz pracownicy naukowi  krajów Europy Wschodniej.

Więcej patrz KOMUNIKAT Nr 1
 
Biuro Oddziału
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego