2016-12-21-Doroczne zebranie - SITK RP_Bydgoszcz

Przejdź do treści

Menu główne:

2016-12-21-Doroczne zebranie

Aktualności > Wiadomości bieżące
TRADYCYJNE ZEBRANIE
    Zgodnie z tradycją, 12. grudnia 2016 r. odbyło się poszerzone Zebranie Zarządu Oddziału SITK RP w Bydgoszczy z udziałem przedstawicieli władz kół i klubów działających w Oddziale. Zebranie miało bogaty i uroczysty program. Spotkanie prowadziło prezydium, któremu przewodniczył kol. Mieczysław Pawłowski, protokołowali sekretarze: kol. Irena Lewandowska i kol. Henryk Jaracz, a nad wnioskami czuwała komisja, której przewodniczył kol. Krystian Żurawski. W Zebraniu uczestniczyły 23 osoby.
    Program zebrania obejmował m.in.: sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału w roku 2016, prezentację video nt. 70-lecia Stowarzyszenia, przedstawienie stanu oraz prognozy finansów Oddziału, analizę opłacania składek członkowskich w skali Oddziału za 11 miesięcy 2016 roku, informację o pracach Zespołu Rzeczoznawstwa i Usług Technicznych, informację zaawansowaniu przygotowań do obchodów jubileuszu 70-lecia istnienia Oddziału, a także przedstawienie: stanu organizacyjnego Oddziału, sprawy bieżące, dyskusję, przyjęcie wniosków oraz planu działania Oddziału na rok 2017 i życzenia świąteczno – noworoczne.
    W części merytorycznej zebrania głos zabierali: kol. Tomasz Talarczyk – prezes Oddziału w Bydgoszczy, kol. Edward Ossowski - I wiceprezes, członkowie Zarządu oraz inni zebrani.
Sytuacja w Oddziale, którą można opisać na podstawie treści wystąpień jest trudna. Oddział – jako organizacja pozarządowa - dalej stara się znaleźć swoje miejsce w tej grupie podmiotów, boryka się z kłopotami finansowymi, ubywa członków, a młodsze osoby nie garną się do pracy społecznej.
    Władze dalej próbują zaradzić zaistniałej sytuacji, ale bez wsparcia z zewnątrz, także ze strony władz krajowych SITK RP nie bardzo widać możliwości zdecydowanej poprawy sytuacji. Oprócz wspomnianej sytuacji ogólnej
w Oddziale władze różnych szczebli muszą stawić czoło częstym zmianom organizacyjnym w branżach tradycyjnie aktywnych w Oddziale, tj. kolejowej, drogowej i żeglugi śródlądowej, w których pracują członkowie i zmianom koniunktury na rynku pracy. Uwaga ta dotyczy szczególnie branży kolejowej. Obserwuje się również coraz mniejszy zakres działań u podstaw, tj. w kołach i klubach.
    Mijające 70 lat działalności Oddziału w Bydgoszczy to długi czas, który obfitował w różne wydarzenia. Planowane spotkanie jubileuszowe, wraz z przygotowywaną na tę okazję monografią, będą z pewnością kolejną próbą
w poszukiwaniu sposobów zaradzenia istniejącej sytuacji.
    Spotkanie zakończyły życzenia kol. Tomasza Talarczyka, połamanie się opłatkiem i śpiew kolędy.

tekst i foto MAP

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego