2016-05-04-Nowy dziekan WBAiIS - SITK RP_Bydgoszcz

Przejdź do treści

Menu główne:

2016-05-04-Nowy dziekan WBAiIS

Aktualności > Wiadomości bieżące


Kol. Jan Kempa dziekanem
   4. maja 2016 r. Wydziałowe Kolegium Elektorów wybrało dziekana Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy na kadencję 2016 - 2020. Spośród trojga kandydatów zdecydowane poparcie uzyskał dr hab. inż. Jan Kempa prof. nadzw. UTP. pracownik Katedry Inżynierii Drogowej i Transportu.
   Dr hab. inż. Jan Kempa, prof. nadzw. UTP jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego (obecnie Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska) Politechniki Poznańskiej w specjalności "drogi kołowe" i nauczycielem akademickim od 1974 roku.
   Kol. Jan Kempa jest członkiem SITK RP od 1975 roku i należy do Koła Uczelnianego SITK RP UTP w Bydgoszczy.
Gratulujemy
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego