2013-09-24-Szkolenie - SITK RP_Bydgoszcz

Przejdź do treści

Menu główne:

2013-09-24-Szkolenie

Aktualności > Wiadomości bieżące

Bydgoszcz, dnia 24 września 2013r.


Członkowie BRANŻY DROGOWEJ
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddziału w Bydgoszczy

W związku z koniecznością ciągłego doskonalenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wynikającego z zasad przyjętych przez Radę Krajową PIIB w dniu 19.03.2003 r. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Bydgoszczy wraz z Kujawsko Pomorską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa zaprasza na szkolenie specjalistyczne z zakresu drogownictwa pt: Systemy ochronne przed hałasem i ich zastosowanie przy budowie dróg.
Szkolenie odbędzie się dnia 11.10.2013r w Bydgoskim Domu Technika NOT ul. Rumińskiego nr 6; 85-030 Bydgoszcz od 16.30 do 20.00.
Zgłoszenia udziału w szkoleniu, jak i pytania dotyczące szkolenia prosimy kierować pod nr tel. 52 322 34 91 od 8.00 do 12.00 (od poniedziałku do czwartku).

Szkolenie poprowadzi dr inż. Zbigniew TOKARSKI
pracownik naukowy Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu TechnologicznoPrzyrodniczego w Bydgoszczy.
Szkolenie jest bezpłatne dla członków Kujawsko
Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały oraz wpis potwierdzający odbycie szkolenia w rejestrze KUP OIIP.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego