2013-06-07-Konferencja_OPBD-relacja - SITK RP_Bydgoszcz

Przejdź do treści

Menu główne:

2013-06-07-Konferencja_OPBD-relacja

Aktualności > Wiadomości bieżące

7.06.2013 odbyła się na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt. Organizacja Przedsięwzięć Budownictwa Drogowego.
Na konferencję złożyły się dwie sesje, podczas których wygłoszono 13 referatów. Do szczególnie interesujących należały:

  • Lepiszcza gumowo-asfaltowe stosowane do nawierzchni drogowych o poprawionych właściwościach niskotemperaturowych (autorzy: Piotr Radziszewski, Jerzy Piłat, Michał Sarnowski, Jan Król);

  • Standaryzacja przekrojów dróg krajowych i autostrad w Holandii (autorzy: Zbigniew Tokarski, Karol Lis, Agnieszka Grucka, Karol Grucki),

  • Remont drogi startowej lotniska w Bydgoszczy (autorzy: Justyna Sobczak-Piastka, Sławomir Jułga);

  • Analizy symulacyjne ruchu drogowego w aspekcie planowanych zmian organizacji ruchu na Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu (autorzy: Grzegorz Bebyn, Jacek Chmielewski, Jan Kempa);

  • Zastosowanie preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów (Radosław Klusek, Paulina Olenkowicz);

  • Tymczasowe przegrody tunelu kolejowego w Sztokholmie (autor: Jacek Fierek);

  • Nowe rozwiązania warstwy ochronnej w konstrukcjach nawierzchni mostowych (autorzy: Piotr Radziszewski, Jerzy Piłat, Michał Sarnowski).

W konferencji brało udział około 50 specjalistów, zarówno praktyków, jak i przedstawicieli ośrodków naukowych z Polski, Białorusi i Holandii oraz studenci.
Komitetowi naukowemu konferencji przewodniczył prof. dr hab. inż. Jerzy Piłat z Politechniki Warszawskiej, zaś organizatorami byli: Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UTP w Bydgoszczy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Oddział w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba inżynierów Budownictwa i Bydgoska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. W prace organizacyjne włączyli się studenci z Wydziału, a szczególnie członkowie Koła Naukowego Nowoczesnych Metod Projektowania Technologii Robót Budowlanych z UTP w Bydgoszczy.
Na zakończenie niniejszej notatki warto dodać, że konferencja była dobrym i udanym forum wymiany doświadczeń reprezentantów nauki i praktyki.
MP

Fotorelacja pod zakładką GALERIA

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego