2013-02-01-Konferencja-debata na temat "Studium" - SITK RP_Bydgoszcz

Przejdź do treści

Menu główne:

2013-02-01-Konferencja-debata na temat "Studium"

Aktualności > Wiadomości bieżące

1 lutego 2013 roku, w Domu Technika NOT przy ul. B. Rumińskiego 6 w Bydgoszczy, odbyła się konferencja-debata na temat Studium transportowe miasta Bydgoszczy wraz z oceną bezpieczeństwa ruchu drogowego”.
Studium wykonano w latach 2011-2012. Jest to duże opracowanie liczące ok. 1500 stron (wraz z załącznikami). Na opracowanie składają się: „Stan systemów transportowych Bydgoszczy” (tom I), „Model transportowy Bydgoszczy” (tom II), „Koncepcja rozwoju systemów transportowych” (tom III), „Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Bydgoszczy”, oraz „Prognoza oddziaływania na środowisko projektu <Studium transportowego miasta Bydgoszczy>”. Studium wykonał zespół kierowany przez prof. dr hab. Inż. Tomasza Szczuraszka z Katedry Budownictwa Drogowego, Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

W konferencji-debacie, wzięło udział około 60 osób, tj. przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, zarządów dróg, Policji, instytucji i firm oraz specjalistów z branż zainteresowanych problematyką Studium oraz organizacji pozarządowych.
Konferencję-debatę otworzył mgr inż. Andrzej Myśliwiec, przewodniczący Bydgoskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Bydgoszczy, który powitał uczestników i życzył owocnych obrad.
W prezydium obrad zasiedli: Bronisław Baranowski (wiceprezydent Bydgoszczy minionej kadencji)
przewodniczący, prof. dr hab. Inż. Tomasz Szczuraszek (współautor Studium) oraz inż. Edward Ossowski - prezes Bydgoskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP. Komisję Wnioskową tworzyli: mgr inż. Kazimierz Chojnacki, mgr inż. Andrzej Hoffmann i inż. Wojciech Klatecki.

Wprowadzeniem do dyskusji na temat „Studium” była prezentacja przedstawiona przez dra inż. Jacka Chmielewskiego.
Ponad 3,5 godzinną debatę zakończyła wielowątkowa dyskusja, której przebieg rejestrowała komisja wnioskowa.

Na zakończenie tej notatki warto wspomnieć, że konferencja-debata zorganizowana była przez Bydgoską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT i Bydgoski Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP.
tekst i foto (również pod zakładką "Galeria") Mieczysław Pawłowski

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego