2013-01-21-Konsultacje - SITK RP_Bydgoszcz

Przejdź do treści

Menu główne:

2013-01-21-Konsultacje

Aktualności > Wiadomości bieżące

Zarząd Oddziału SITK RP w Bydgoszczy informuje, że trwają społeczne konsultacje na temat opracowania "Studium transportowe miasta Bydgoszczy wraz z oceną stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego".
Studium to obejmuje wszystkie branże transportowe.
Jest ono dotępne na stronie www.zdmikp.bydgoszcz.pl

Po otwarciu strony otwiera się dostęp do całego opracowania.

Zarząd Oddziału jest wspólorganizatorem konferencji wypracowującej opinie na ten temat.

W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z opracowaniem oraz przekazanie ew. uwag (drogą poczty elektronicznej) na adres tut. Oddziału w terminie do dnia 30.01.2013 r.
Do wyrażania opinii i uwag służy d
ruk "Karty konsultacyjnej".


Pozdrawiam
Ryszard Drewa

DYREKTOR Biura Oddziału SITK RP w Bydgoszczy

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego