2010-09-24-26-Ostrów Wlkp - SITK RP_Bydgoszcz

Przejdź do treści

Menu główne:

2010-09-24-26-Ostrów Wlkp

Aktualności > Wiadomości bieżące


SEMINARIUM SEKRETARZY I KSIĘGOWYCH
24 - 26.09.2010, Ostrów Wlkp.


W dniach od 24 do 26. września 2010 roku odbyło się Seminarium Sekretarzy i Księgowych, którego gospodarzem i organizatorem był Oddział SITK RP w Ostrowie Wielkopolskim. Miejscem seminarium i zakwaterowania był zespół „Borowianka” przy ul. Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim.
W seminarium wzięło udział 48 osób z 21 Oddziałów: Szczecin, Częstochowa Ostrów Wlkp., Łomża, Warszawa, Łódź, Katowice, Toruń, Kielce, Opole, Ciechanów, Słupsk, Kraków,  Bydgoszcz (kol.: K. Niedbalski i M Pawłowski), Rzeszów, Poznań, Wrocław, Radom, Koszalin, Zielona Góra, Białystok, Radom, Warszawa i członkowie Zarządu Krajowego.
Program Seminarium obejmował:
szkolenie dla księgowych SITK RP dotyczące najnowszych przepisów: ustaw i rozporządzeń związanych z prowadzeniem dokumentacji finansowej i gospodarczej w Oddziałach, jak np. działalność odpłatna a działalność gospodarcza, podatek VAT a dotacje i darowizny oraz inne zagadnienia w księgowości stowarzyszeń, czy zmiany w opodatkowaniu szkoleń w stowarzyszeniach,
wymianę doświadczeń i bieżącą działalność sekretarzy,
wystąpienia gości,
imprezy towarzyszące.
Z ramienia Zarządu Krajowego SITK RP nad obradami czuwał sekretarz generalny
 Bolesław Szpytman, a także w krótszej części Antoni Szydło - prezes SITK RP.
Pierwszą część szkolenia - dla księgowych - prowadziła mgr Arleta Nowicka. Po Jej wykładzie i zapoznaniu się z otrzymanymi materiałami dla księgowych nastąpiła dyskusja i wyjaśnienia problemów nurtujących uczestników wykładu (w przypadku dalszych wątpliwości pytania można kierować za pośrednictwem poczty internetowej na adres e-mail: ).
Po wystąpieniu Sekretarza Generalnego nastąpiła dyskusja, w której poruszono następujące problemy:
Nagrody  "ERNESTY" - podstawową sprawą jest aby wszystkie wnioski były  wypełniane rzetelnie i w sposób nie budzący wątpliwości a ich uzasadnienie musi dotyczyć działalności stowarzyszeniowej. W nawiązaniu do dyskusji zjazdowej, podczas której podnoszono już te kwestie  również i tym razem stawiano pytania co ile lat należy przyznawać te wyróżnienia. Na ten temat padały następujące propozycje:
Kol. Wacław Piątkowski (O/Wrocław) zaproponował przyznawanie wyróżnień raz na  4 lata czyli na jedną kadencję. Jest to okres, który pozwoli zebrać odpowiedni dorobek zasługujący na to wyróżnienie.
Podobnego zdania był kol. Kazimierz Strach (O/Koszalin) a także większość uczestników.
Kol. Mieczysław Pawłowski (O/Bydgoszcz) zaproponował różnicowanie "ERNESTÓW" na złoty, srebrny i brązowy co pozwoliłoby wprowadzić gradację osiągnięć kandydatów. Taki sposób  nagradzania mógłby bardzo dobrze zastąpić coroczne wyróżnienia.
Kol. Bolesław Szpetman (ZK) zapewnił, że powyższy temat będzie poddany dalszej dyskusji podczas posiedzenia Zarządu Krajowego w dniu 12.10.2010.
Uchwała dotycząca finansowania działań wspólnych
Kol. Bolesław Szpetman poinformował zebranych o sporych kosztach prowadzenia i organizowania różnego rodzaju konkursów, członkostwa w organizacjach międzynarodowych, wydawanie czasopism branżowych, zakupu statuetek, odznak i odznaczeń i innych przedsięwzięć. Ponieważ koszty te są kosztami  wspólnymi stąd pojawiły się propozycje ich podziału na poszczególne Oddziały.
Kol. Jan Lech (O/Ciechanów) proponował obciążanie kosztami zakupu odznaczeń i odznak poszczególne Oddziały.
Kol. Kazimierz Strach (O/Koszalin)
na taki stan rzeczy ma wpływ zaniechanie odprowadzania części składek na działalność Zarządu Krajowego  (jak to było kiedyś).
Kol. Wacław Piątkowski (O/Wrocław) nie zgadza się na propozycje dotyczące podniesienia wysokości składek, z których można by pokryć niektóre koszty.
Kol. Mieczysław Pawłowski jest zdecydowanym przeciwnikiem „rangowania” Oddziałów na bogatsze i biedniejsze ponieważ jest to niezgodne ze Statutem. Aby uwiarygodnić swoje działania ZK powinien opracowywać preliminarz wydatków na poszczególne lata, z którego wynikałaby potrzeba dofinansowania wydatków. W zakresie wydawnictwa czasopism zwraca uwagę na mały udział reklam a tym samym sponsorów w poszczególnych tytułach zasugerował więc, że w składach redakcyjnych powinni znajdować marketingowcy, którzy dbaliby o pozyskiwanie sponsorów. Zestawienie swych uwag do projektów Uchwał złożył na piśmie  do protokołu seminarium.
Kol. Bolesław Szpetman stwierdził, że SITK RP jest jedynym stowarzyszeniem w Polsce, które nie jest wspomagane przez swoje Oddziały i przypomniał, że do końca września Oddziały są zobowiązane do przekazania swych opinii w sprawie przekazanych Oddziałom projektów uchwał w tej sprawie.
Krajowe Kluby, Komisje i Sekcje Branżowe
kol. Bolesław Szpetman poinformował, że w najbliższym czasie odbędzie się posiedzenie  kilku Sekcji Branżowych
Szkolenia i seminaria
Kol. Katarzyna Noworól (O/Rzeszów) zasugerowała aby Oddziały dzieliły się swoimi doświadczeniami w zakresie tematyki i programów szkoleniowych i utworzyły bazę szkoleniową, z której mogłyby korzystać wszystkie Oddziały.
Kol. Jan Godziębski (O/Ostrów Wlkp..) poinformował o zakresie i doświadczeniach prowadzonych szkoleń w swoim Oddziale a także o warunkach jakie może zapewnić Oddział w Ostrowie Wlkp.. jak również w miejscach zaproponowanych przez zamawiającego. Poinformował także o nowocześnie wyposażonym Ośrodku w Koźminie, który członkowie seminarium mieli później okazję poznać.
Inne sprawy
Kol. Bolesław Szpetman poinformował zebranych o planowanym na maj 2011 r. XXIV Kongresie Techników Polskich  w Łodzi. Tematykę związaną z transportem na tym Kongresie powierzono SITK RP a osobami odpowiedzialnymi za jej przygotowanie są profesorowie Antoni Szydło i Wiesław Starowicz. W związku z tym w ZK SITK RP  pojawiła się propozycja zorganizowania w lutym 2011 roku Kongresu Transportowego, a jego ustalenia byłyby wytycznymi w zakresie transportu na Kongres Techników Polskich w maju 2011 roku.
kol. Kazimierz Strach stwierdził, że tego typu seminaria wnoszą wiele pomysłów, poszerzają wiedzę i zaproponował, aby je kontynuować.
kol. Ewa Ciesielska (Oddział w Łodzi) zaproponowała aby miejscem kolejnego seminarium była Łódź, uczestnicy seminarium zaakceptowali propozycję.
Organizatorzy zapewnili, że po zebraniu i uporządkowaniu materiałów każdy Oddział otrzyma dokumentację na CD seminarium.
Na zakończenie spotkania kol. Bolesław Szpetman podziękował wszystkim za udział w spotkaniu i dotychczasową współpracę informując, że złożył rezygnację z dotychczasowego  stanowiska i z dniem 30 września przestaje pełnić funkcję Sekretarza Generalnego Zarządu Krajowego SITK RP. Na jego miejsce został powołany kol. Grzegorz Małetka, który przejmie obowiązki od 1 października br.

Imprezy towarzyszące:
Wystąpienia gości:
Podczas seminarium wystąpili:
Radosław Torzyński - Prezydent miasta Ostrowa Wielkopolskiego, który  przedstawił prezentację na temat układu komunikacyjnego Ostrowa Wielkopolskiego oraz możliwości obsługi aglomeracji kalisko-ostrowskiej planowaną trasą kolei dużych prędkości.
Konrad Czwordon - przedstawiciel firmy "Junak", a także członek SITK RP w Ostrowie Wielkopolskim, który przedstawił prezentację historii powstania i produkcji motocykli JUNAK. Po prezentacji  w plenerze obejrzano wystawę wybranych modeli motocykli tej marki.

Czas wolny
24. września

Wyjazd do Antonina, zwiedzanie rezerwatu przyrody „Wydymacz" z przewodnikiem - pracownikiem Nadleśnictwa  Antonin, wysłuchanie koncertu fortepianowego utworów Chopina w Pałacu Radziwiłłów.
Wieczór koleżeński w restauracji hotelu "Borowianka" z udziałem zespołu wokalno-muzycznego.
25. września
Zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Ziemiaństwa znajdujące się w Zespole Pałacowo-Parkowym w  Dobrzycy;
Przejazd do Koźmina i zwiedzanie Ośrodka Doskonalenia Zawodowego, pokaz jedynego w Wielkopolsce symulatora jazdy samochodów ciężarowych i autobusów.
Przejazd do Michałkowa i pobyt lotnisku Aeroklubu Ostrowskiego, obejrzenie zawodów modelarskich, umiejętności skoczków spadochronowych ze Strefy Spadochronowej „Pyrlandia”, a także pokazu akrobacji samolotowej  w wykonaniu pilotów z Grupy Akrobacyjnej „Żelazny”, skorzystanie z okazji zajrzenia do lotniskowego hangaru i poznania z bliska stacjonujących tam samolotów i szybowców
Powrót do Ostrowa, spacer wieczorny ulicami miasta, zwiedzanie Ostrowskiego Centrum Kultury, obejrzenie odrestaurowanej XIX żydowskiej synagogi w stylu mauretańskim, lapidarium cmentarza żydowskiego (kirkutu), a także ostrowskiego  Rynek. W Zielonej Lagunie, na terenie Ośrodka „Piaski-Szczygliczka” odbyła się integracyjna kolacja koleżeńska z tańcami.
Seminarium zakończyło się w niedzielę 26 września br.


Bydgoszcz, dnia 1.10.2010 r.

mgr inż. Mieczysław Pawłowski
Zastępca prezesa O/Bydgoszcz SITK RP

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego